Mikołaj Malesza

Mikołaj Malesza – scenograf/twórca lalek

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. (dyplom z wyróżnieniem. w 1979r.). Zajmuje się malarstwem, scenografią, wystawiennictwem.