Justyna Szatkowska

Justyna Szatkowska– koordynatorka widowni/ współtwórczyni spotkań teatralno-wyobraźniowych/animatorka

Absolwentka pedagogiki społecznej i opiekuńczo- wychowawczej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2007 roku pracuje jako wychowawca w montessoriańskim przedszkolu „Artystyczny Kącik” oraz prowadzi zajęcia cyrkowe. Ukończyła kurs z „Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne” I stopnia, uprawniający do prowadzenia zajęć. Przez dwa lata uczęszczała na zajęcia do szkoły cyrkowej, a wcześniej brała udział w zajęciach cyrkowych w Ognisku „Stara Prochownia”. Zdobyła Certyfikat „Szkoły Rodziców i Wychowawców” z metody komunikacyjnej „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”. Współpracowała z Fundacją „Bullerbyn” wspierającą dorosłych w budowaniu relacji z dzieckiem, opartej na szacunku i zaufaniu. Autorka i realizatorka cyklu zajęć cyrkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Projekt realizowany był w kilku placówkach edukacyjnych (m.in. Szkole Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, w Przedszkolu „Słonecznik”, klubiku „Uliczka Kwiatowa”), natomiast w 2013 roku został zrealizowany w dwóch warszawskich Szkołach Podstawowych dzięki dofinansowaniu z Biura Edukacji M. St. Warszawy. Od 2014 roku prowadzi cykl 2-miesięcznych zajęć teatralnych w przedszkolach w ramach dofinansowanego przez Urząd m. st. Warszawy projektu organizowanego przez Fundację Artystyczną Młyn. Współautorka i prowadząca m.in. warsztaty kulinarno-teatralne dla dzieci w wieku przedszkolnym, współprowadząca wyobraźniowy warsztat teatralny „Wyprawa na Dziki Zachód”. Prowadząca cykl warsztatów dla dzieci 3letnich na podstawie słuchowiska „JAK SŁONIK POLUBIŁ CHODZENIE DO PRZEDSZKOLA”. Współautorka i współprowadząca warsztat teatralno – lalkowy „Skrzatowisko” dla przedszkolaków, który był realizowany w przedszkolach publicznych dzięki dofinansowaniu Urzędu Dzielnicy „Włochy” i Urzędu Dzielnicy „Mokotów” m.st. Warszawy. Prowadziła również spotkania teatralne on-line pt. ” Chichotek odwiedza przedszkole” we włochowskich przedszkolach. Realizatorka swoich autorskich zajęć cyrkowych dla dzieci w wieku szkolnym w warszawskim Centrum Wspierania Rodzin. Prywatnie mama trójki dzieci.