Grażyna Kołakowska

Grażyna Kołakowska – koordynatorka

Z wykształcenia pedagog specjalny o specjalizacji resocjalizacja, przez 31 lat związana ze Służbą Więzienną. Od dwóch lat na emeryturze, od roku 2022 współpracuje z Teatrem Młyn, obecnie przy projekcie „Ale MŁYN w Rampie”.